Το FabLib είναι η προσφορά μας ειδικά για βιβλιοθήκες

  • Πακέτο FabLib

    Με το FabLib θέλουμε να μειώσουμε το κατώφλι επιλέγοντας τις κατάλληλες συσκευές, μοιραζόμενοι σχετικές πληροφορίες σε πρακτικές εκπαιδεύσεις, παρέχοντας βήμα προς βήμα δραστηριότητες δημιουργού και προσφέροντας συντήρηση και υποστήριξη. Όλα αυτά συνοδεύονται από τη διαδικτυακή μας πλατφόρμα μάθησης, LearnMakeShare.

    Στο πρώτο βήμα, επιλέξτε ένα πακέτο Fablib της επιλογής σας. Τα επόμενα βήματα θα βασιστούν σε αυτή την επιλογή. Θέλετε να ...