Αυτή είναι η φόρμα σύνδεσης για το κατάστημά μας. Όταν συνδεθείτε, μπορείτε να δείτε την κατάσταση των παραγγελιών σας, να διαχειριστείτε τις διευθύνσεις σας κ.ο.κ. Ένας λογαριασμός θα δημιουργηθεί με την πρώτη σας παραγγελία. Όταν θέλετε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα Learn-Make-Shareplatform, παρακαλούμε πηγαίνετε στη διεύθυνση https://learnmakeshare.io.

Σύνδεση