Το STEAMLAB είναι η προσφορά μας ειδικά για σχολεία

  • Πακέτο STEAMlab

    Το STEAMlab είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο για να ξεκινήσετε με την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, τις Τέχνες και τα Μαθηματικά από το νηπιαγωγείο μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση!