Ettevõtte teave

FABLAB FACTORY BVBA

FabLab Factory (kaubanduslik nimetus)
CAPUCIENENLAAN 88
9300 AALST
BELGIA

info@fablabfactory.com
+32 485 933091
KÄIBEMAKS BE0700541423
RPR DENDERMONDE, BELGIA

Artikkel 1: Üldsätted
FabLab Factory, BVBA, mille registrijärgne asukoht on CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST, BELGIUM, käibemaksukohustuslane BE0700541423, RPR DENDERMONDE, BELGIUM (edaspidi "FabLab Factory") pakub oma klientidele võimalust pakkuda oma veebipoe tooteid internetis. osta.
Käesolevad üldtingimused ("Tingimused") kehtivad iga tellimuse suhtes, mille on esitanud selle e-kaubanduse veebisaidi külastaja ("Klient"). Tellimuse esitamisel FabLab Factory veebipoe kaudu peab klient selgesõnaliselt nõustuma käesolevate tingimustega, nõustudes seega nende tingimuste kohaldamisega, välistades kõik muud tingimused. Kliendi lisatingimused on välistatud, välja arvatud juhul, kui FabLab Factory on neid eelnevalt kirjalikult ja selgesõnaliselt heaks kiitnud.

Artikkel 2: Hind

Kõik esitatud hinnad on väljendatud eurodes, alati ilma käibemaksuta ja kõigi muude maksude ja lõivude eest, mis on kohustuslikus korras Kliendi kanda. [Kui hinda ei ole võimalik eelnevalt arvutada, märkige, kuidas hind tuleks arvutada].

Kui tarne-, broneerimis- või halduskulud on tasulised, märgitakse need eraldi. [Te peate siin või oma veebisaidil märkima kõik täiendavad veo-, tarne- või postikulud ja muud tasud, mida klient peab maksma. Kui neid tasusid ei ole võimalik eelnevalt arvutada, siis avalikustage palun, et sellised lisatasud võivad olla tasumisele kuuluvad]. Meie litsentside ja hoolduslepingute hind tõuseb koos 2% igal aastal.

Hinnamärkus viitab ainult sõna-sõnalt kirjeldatud artiklitele. Lisatud fotod on dekoratiivsed ja võivad sisaldada elemente, mis ei ole hinna sees.

Artikkel 3: Pakkumine

Vaatamata sellele, et veebikataloogi ja e-kaubanduse veebisaidi koostamisel on kasutatud võimalikult suurt hoolt, on siiski võimalik, et esitatud teave on ebatäielik, sisaldab olulisi vigu või ei ole ajakohane. Ilmselged vead või eksimused pakkumises ei ole FabLab Factory jaoks siduvad. FabLab Factory on kohustatud tagama üksnes esitatud teabe täpsuse ja täielikkuse. FabLab Factory ei vastuta mingil juhul ilmsete materiaalsete vigade, trükivigade või trükivigade korral.

Kui kliendil on konkreetseid küsimusi näiteks suuruste, värvi, saadavuse, tarneaja või tarneviisi kohta, palume kliendil eelnevalt ühendust võtta meie klienditeenindusega.

FabLab Factory võib pakkumist igal ajal kohandada või tagasi võtta. FabLab Factory ei vastuta toote kättesaamatuse eest. Pakkumine on piiratud kehtivusajaga 30 päeva. Kui pakkumise kehtivusaeg on tähtajatu või see on seotud tingimustega, on see pakkumises selgesõnaliselt märgitud.

Artikkel 4: Online-ostud

Tasumine toimub ühe makseviisi abil, mis on näidatud tellimise käigus.

Maksetähtaeg, mille jooksul tuleb tellimus tasuda, on 30 päeva pärast arve kohaletoimetamist või saatmist.

Kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti, toimub saatmine pärast makse laekumist. Kui otsustate maksta pangaülekandega, tuleb arvestada 1-3 tööpäeva pikkuse ooteajaga.

Kui 7 tööpäeva jooksul pärast arve kättesaamist ei esitata tähitud kirjaga vastuväiteid, loetakse arve kliendi poolt aktsepteerituks.

FabLab Factory-l on õigus keelduda tellimuse vastuvõtmisest kliendi tõsiste puuduste tõttu seoses tellimustega, milles klient osaleb.

Artikkel 5: Lepingu üleandmine ja täitmine

Tarne toimub seni, kuni varusid jätkub.

FABLAB FACTORY BVBA täidab tellimusi kaugmüügi eeskirjade raames vähemalt 30 päeva jooksul. Kui see ei ole võimalik (sest tellitud toode on otsas või ei ole enam saadaval) või kui see viibib muudel põhjustel või kui tellimust ei saa või saab täita ainult osaliselt, saab tarbija 1 kuu jooksul pärast tellimuse esitamist tellimusteate ja sel juhul on tal õigus tellimus tühistada ilma kulude ja viivituseta.

FABLAB FACTORY BVBA tarnekohustus on täidetud, kui vastupidist ei ole tõendatud, niipea, kui FABLAB FACTORY BVBA poolt tarnitud kaup on kliendile üks kord pakutud. Kodutarnete puhul on veoettevõtja aruanne, milles väidetakse vastuvõtmisest keeldumist, täielikuks tõendiks tarnepakkumise kohta.

Kõik veebilehel esitatud tingimused on soovituslikud. Seetõttu ei saa eespool nimetatud tähtaegadest mingeid õigusi tuletada.

Klient peab viivitamatult teatama FabLab Factory-le igast nähtavasest kahjustusest ja/või artikli kvalitatiivsest puudusest või muust puudusest tarnimisel.

Kaotuse või kahjustumise risk läheb üle kliendile, kui ta (või tema poolt määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja) on kauba füüsiliselt enda valdusesse võtnud. Riski läheb siiski kliendile üle juba siis, kui kaup toimetatakse vedaja kätte, kuna me toimetame kauba ex works.

Artikkel 6: Omandiõiguse säilitamine

Tarnitud esemed jäävad FabLab Factory ainuomandisse, kuni klient on teinud täieliku makse.

Klient kohustub vajaduse korral teavitama kolmandaid isikuid FabLab Fctory omandiõiguse säilitamisest, näiteks igaühele, kes tahaks arestida veel täielikult tasumata artiklid.

Artikkel 7: Taganemisõigus

Käesoleva artikli sätteid kohaldatakse ainult nende klientide suhtes, kes tarbijana ostavad artikleid internetist FabLab Factory-lt.

Kliendil on õigus lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul ilma põhjendusi esitamata.

Taganemisperiood lõpeb 14 kalendripäeva pärast seda, kui klient või kliendi määratud kolmas isik, kes ei ole vedaja, võtab kauba füüsiliselt enda valdusesse.

Taganemisõiguse kasutamiseks peab klient teavitama FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST, BELGIA - +32 485 933091 info@fablabfactory.com oma otsusest lepingust taganeda üheselt mõistetava avaldusega (nt kirjalikult posti või e-posti teel).

Taganemistähtajast kinnipidamiseks peab klient saatma oma teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemistähtaja möödumist.

Klient peab kauba viivitamatult, kuid igal juhul hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates päevast, mil ta teatas FABLAB FACTORY BVBA-le oma otsusest lepingust taganeda, tagastama või andma selle üle FABLAB FACTORY BVBA-le, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST, BELGIUM. . Klient on õigel ajal, kui ta tagastab kauba enne 14 kalendripäeva möödumist.

Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. Kui tagastatud toode on mingil viisil väärtuses, jätab FabLab Factory endale õiguse pidada klienti vastutavaks ja nõuda kahju hüvitamist kauba väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb sellest, et kauba kasutamine kliendi poolt läheb kaugemale sellest, mis on vajalik kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks.

Tagasi võib võtta ainult originaalpakendis olevaid esemeid koos kõigi tarvikute, kasutusjuhendi ja arve või ostutõendiga.

Kui klient on taotlenud teenuste osutamise alustamist taganemisperioodi jooksul, maksab klient lepingu täieliku täitmise eest summa, mis on proportsionaalne ajaga, mil ta on teatanud meile, et ta on lepingust taganenud.

Kui klient ütleb lepingu üles, tagastab FABLAB FACTORY BVBA kliendile kõik selle ajani saadud maksed, sealhulgas standardtarnekulud, maksimaalselt 14 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui FABLAB FACTORY BVBA on saanud teada kliendi otsusest leping üles öelda. Müügilepingute puhul võib FABLAB FACTORY BVBA tagastamisega oodata, kuni ta on saanud kogu kauba tagasi või kuni klient on tõendanud, et ta on kauba tagastanud, olenevalt sellest, kumb toimub varem.

Kõik lisakulud, mis tulenevad sellest, et klient valib FABLAB FACTORY BVBA poolt pakutavast standardtarnest erineva tarneviisi, ei kuulu hüvitamisele. FABLAB FACTORY BVBA hüvitab kliendile sama makseviisi, millega klient tegi esialgse tehingu, välja arvatud juhul, kui klient on selgesõnaliselt kokku leppinud teisiti; igal juhul ei nõuta kliendilt sellist hüvitamist.

Klient ei saa taganemisõigust kasutada järgmistel juhtudel:

- teenuslepingud pärast teenuse täielikku osutamist.

- selliste kaupade või teenuste tarnimine või osutamine, mille hind sõltub finantsturu kõikumistest, mida FabLab Factory ei saa mõjutada ja mis võivad toimuda taganemisperioodi jooksul.

- Kliendi spetsifikatsioonide kohaselt valmistatud või selgelt konkreetsele isikule mõeldud kaupade tarnimine.

- kiiresti riknevate või piiratud säilivusajaga kaupade tarnimine.

- selliste pitseeritud kaupade tarnimine, mis ei ole tervisekaitse või hügieeni tõttu tagastamiseks sobivad ja mille pitser on pärast tarnimist purunenud.

- selliste kaupade tarnimine, mis oma olemusest tulenevalt segunevad pärast tarnimist pöördumatult teiste toodetega.

- alkohoolsete jookide tarnimine, mille hind on müügilepingu sõlmimisel kokku lepitud, kuid mille tarnimine võib toimuda alles 30 päeva pärast ja mille tegelik väärtus sõltub turu kõikumistest, mida äriühing ei saa mõjutada.

- lepingud, milles klient on konkreetselt palunud FabLab Factory-l külastada teda, et teostada seal kiireloomulisi remondi- või hooldustöid.

- pitseeritud heli- ja videosalvestiste ning pitseeritud arvutitarkvara, mille pitser on pärast üleandmist purustatud, üleandmine.

- ajalehtede, ajakirjade või ajakirjade tarnimine, välja arvatud selliste väljaannete tellimise lepingud.

- avaliku enampakkumise käigus sõlmitud kokkulepped.

- majutusteenuste osutamine, välja arvatud elamiseks, kaubaveo, autorendi, toitlustamise ja vaba aja veetmisega seotud teenuste osutamine, kui lepingutes on ette nähtud konkreetne täitmise kuupäev või ajavahemik.

- digitaalse sisu edastamine, mida ei edastata materiaalsel andmekandjal, kui esitamine on alanud kliendi eelneval selgesõnalisel nõusolekul ja kui klient on tunnistanud, et ta kaotab sellega oma taganemisõiguse (nt muusika, tarkvara allalaadimine).

Artikkel 8: Garantii

Vastavalt 21. septembri 2004. aasta seadusele tarbijakaitse kohta tarbekaupade müügil on tarbijal seaduslikud õigused. See seaduslik garantii kehtib alates tarnekuupäevast esimesele omanikule. Igasugune kaubanduslik garantii ei mõjuta neid õigusi.

Garantii kasutamiseks peab klient suutma esitada ostutõendi. Klientidel soovitatakse säilitada kauba originaalpakend.

Internetis ostetud ja kliendi koju toimetatud esemete puhul peab klient võtma ühendust FabLab Factory klienditeenindusega ja saatma eseme FabLab Factory-le tagasi oma kulul.

Defekti avastamisel peab klient teavitama FabLab Factory võimalikult kiiresti. Igal juhul peab klient igast defektist teatama 2 kuu jooksul pärast selle tuvastamist. Pärast seda kaotab igasugune õigus remondile või asendamisele kehtivuse. (Äriline ja/või seaduslik) garantii ei kehti kunagi defektide puhul, mis on tekkinud õnnetuste, hooletuse, kukkumiste, artikli kasutamise tõttu, mis on vastuolus selle otstarbega, milleks see on mõeldud, kasutusjuhendi või kasutusjuhendi mittejärgimise, seadistamise või muutmise, raskekäelise kasutamise, puuduliku hoolduse või muu ebatavalise või ebaõige kasutamise tagajärjel.

Defektid, mis ilmnevad pärast 6 kuu möödumist ostukuupäevast, vajaduse korral tarnimisest, ei loeta varjatud defektideks, kui klient ei tõenda vastupidist.

Artikkel 9: Klienditeenindus

FabLab Factory klienditeenindusega saab ühendust telefonil +32 479 445858, e-posti aadressil support@fablabfactory.com või posti teel aadressil FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST, BELGIUM. Kõik kaebused võib saata sellele aadressile.

Artikkel 10: Karistused maksmata jätmise korral

Ilma et see piiraks muude õiguste kasutamist, mis FabLab Factory-l on, maksmata jätmise või hilinenud maksmise korral alates lepingu rikkumise kuupäevast, on Klient ipso jure ja ilma etteteatamiseta intressi 15% kuus maksmata summalt. Lisaks sellele on Klient seaduslikult kohustatud maksma fikseeritud hüvitist 10% asjaomaselt summalt, minimaalselt 25 eurot arve kohta.

Ilma et see piiraks eelnevat, jätab FabLab Factory endale õiguse võtta tagasi (täielikult) maksmata jäänud esemed.

Artikkel 11: Privaatsus

Vastutav töötleja, FABLAB FACTORY BVBA, järgib Belgia 8. detsembri 1992. aasta seadust, mis käsitleb eraelu puutumatuse kaitset isikuandmete töötlemisel.

Teie esitatud isikuandmeid kasutatakse ainult järgmistel eesmärkidel: täpsustage, milleks andmeid töödeldakse, näiteks sõlmitud lepingu täitmiseks, tellimuse töötlemiseks, uudiskirjade saatmiseks, reklaamiks ja/või turunduslikel eesmärkidel.

Teil on seaduslik õigus oma isikuandmeid kontrollida ja vajaduse korral parandada. Isikut tõendava dokumendi (isikut tõendava dokumendi koopia) olemasolu korral võite saada tasuta kirjaliku teatise oma isikuandmete kohta, esitades kirjaliku, kuupäevaga ja allkirjastatud taotluse aadressil FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST. Vajaduse korral võite taotleda ka ebaõigete, ebatäielike või ebaoluliste andmete parandamist.

Andmete kasutamise korral otseturunduseks: Te võite tasuta keelata oma andmete kasutamise otseturunduse eesmärgil. Selleks võite alati võtta ühendust FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST.

Me käsitleme teie andmeid kui konfidentsiaalset teavet ja ei anna neid edasi, ei rendi ega müü neid kolmandatele isikutele.

Klient vastutab oma sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse ja salasõna kasutamise eest. Teie salasõna salvestatakse krüpteeritult, nii et FabLab Factory ei pääse teie salasõnale ligi.

FabLab Factory peab online (anonüümset) külastajate statistikat, et näha, milliseid veebilehe lehekülgi millises ulatuses külastatakse.

Kui teil on küsimusi käesoleva privaatsusavalduse kohta, võtke meiega ühendust aadressil info@fablabfactory.com.

Artikkel 12: Küpsiste kasutamine

Veebisaidi külastamise ajal võidakse teie arvuti kõvakettale paigutada küpsiseid. Küpsis on tekstifail, mille veebisaidi server paigutab veebisaidi külastamisel teie arvuti brauserisse või mobiilseadmesse. Küpsiseid ei saa kasutada isikute tuvastamiseks, küpsis saab tuvastada ainult masinat.

Me kasutame nii "esimese osapoole küpsiseid" kui ka "kolmanda osapoole küpsiseid".

"Esimese osapoole küpsised" on tehnilised küpsised, mida külastatav veebileht ise kasutab ja mille eesmärk on muuta veebilehe optimaalne toimimine. Näiteks: seaded, mida kasutaja on teinud eelmiste külastuste ajal, või isegi: eelnevalt täidetud vorm, mille kasutaja on teinud eelmiste külastuste ajal.

"Kolmanda osapoole küpsised" on küpsised, mis ei pärine veebilehelt endalt, vaid kolmandatelt osapooltelt, nt olemasolevalt turundus- või reklaamipluginilt. Näiteks Facebooki või Google Analyticsi küpsised. Selliste küpsiste puhul peab veebilehe külastaja esmalt andma selleks loa - seda saab teha veebilehe all- või ülaosas oleva riba kaudu, viidates käesolevale poliitikale, mis ei takista edasist surfamist veebilehel.

Saate oma internetibrauseri seadistada nii, et küpsiseid ei aktsepteerita, et saate hoiatuse, kui küpsis on paigaldatud, või et küpsised eemaldatakse hiljem teie kõvakettalt. Seda saate teha oma brauseri seadete kaudu (abifunktsiooni kaudu). Pidage meeles, et teatud graafilised elemendid ei pruugi õigesti kuvatud olla või et te ei saa kasutada teatud rakendusi.

Kasutades meie veebisaiti, nõustute küpsiste kasutamisega.

Artikkel 13: Kehtivuse rikkumine - mittekuulutamine

Kui mõni käesolevate tingimuste säte tunnistatakse kehtetuks, ebaseaduslikuks või tühiseks, ei mõjuta see mingil viisil teiste sätete kehtivust, seaduslikkust ja kohaldatavust.

Kui FabLab Factory ei jõusta või ei kasuta mis tahes käesolevates tingimustes loetletud õigusi, ei loeta seda kunagi sellisest sättest loobumiseks ega mõjuta nende õiguste kehtivust. 

Artikkel 14: Tingimuste muutmine

Neid tingimusi täiendavad muud tingimused, millele on selgesõnaliselt viidatud, ning FabLab Factory üldised müügitingimused. Vastuolu korral on käesolevad tingimused ülimuslikud.

Artikkel 15: Tõendid

Klient nõustub, et elektrooniline side ja varukoopiad võivad olla tõendusmaterjaliks.

Artikkel 16: Kohaldatav õigus - vaidlused

Kohaldatakse Belgia õigust, välja arvatud rahvusvahelise eraõiguse sätted seoses kohaldatava õigusega ja Viini rahvusvahelise kaubavahetuse konventsiooni erandiga. Kui klient ei ole tarbija, on vaidluste korral pädevad ainult Genti (Belgia) piirkonna kohtud.