Yrityksen tiedot

FABLAB FACTORY BVBA

FabLab Factory (kauppanimi)
CAPUCIENENLAAN 88
9300 AALST
BELGIA

info@fablabfactory.com
+32 485 933091
ALV BE0700541423
RPR DENDERMONDE, BELGIA

1 artikla: Yleiset säännökset
FabLab Factory, BVBA, jonka kotipaikka on CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST, BELGIA, ALV BE0700541423, RPR DENDERMONDE, BELGIA (jäljempänä "FabLab Factory") tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden tarjota verkkokaupan tuotteita verkkokaupassaan. ostaa.
Näitä yleisiä sopimusehtoja ("Ehdot") sovelletaan kaikkiin tilauksiin, jotka kävijä tekee tällä verkkokaupan verkkosivustolla ("Asiakas"). Tehdessään tilauksen FabLab Factory-verkkokaupan kautta asiakkaan on nimenomaisesti hyväksyttävä nämä ehdot ja siten suostuttava näiden ehtojen soveltamiseen, lukuun ottamatta kaikkia muita ehtoja. Asiakkaan lisäehtoja ei sovelleta, ellei FabLab Factory ole hyväksynyt niitä etukäteen kirjallisesti ja nimenomaisesti.

2 artikla: Hinta

Kaikki ilmoitetut hinnat on ilmaistu euroina, aina ilman arvonlisäveroa ja kaikkia muita asiakkaan maksettavaksi kuuluvia tulleja tai veroja. [Jos hintaa ei voida laskea etukäteen, ilmoittakaa, miten hinta olisi laskettava].

Jos peritään toimitus-, varaus- tai hallintokuluja, niistä ilmoitetaan erikseen. [Sinun on ilmoitettava tässä tai verkkosivustollasi mahdolliset ylimääräiset rahti-, toimitus- tai postimaksut sekä kaikki muut maksut, jotka asiakkaan on maksettava. Jos näitä maksuja ei voida laskea etukäteen, ilmoittakaa, että tällaiset lisämaksut saattavat olla maksettavana]. Lisenssien ja ylläpitosopimusten hinnat nousevat 2%:n myötä joka vuosi.

Hintamerkintä koskee vain sanatarkasti kuvattuja tuotteita. Oheiset kuvat ovat koristeellisia ja saattavat sisältää elementtejä, jotka eivät sisälly hintaan.

3 artikla: Tarjous

Huolimatta siitä, että verkkoluettelo ja sähköisen kaupankäynnin verkkosivusto on laadittu mahdollisimman huolellisesti, on silti mahdollista, että annetut tiedot ovat epätäydellisiä, sisältävät olennaisia virheitä tai eivät ole ajan tasalla. Ilmeiset virheet tai virheet tarjouksessa eivät sido FabLab Factory:tä. FabLab Factory:tä sitoo ainoastaan keinovelvoite annettujen tietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. FabLab Factory ei ole missään tapauksessa vastuussa ilmeisistä aineellisista virheistä, painovirheistä tai painovirheistä.

Jos asiakkaalla on erityisiä kysymyksiä esimerkiksi koosta, väristä, saatavuudesta, toimitusajasta tai toimitustavasta, pyydämme asiakasta ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme etukäteen.

FabLab Factory voi muuttaa tarjousta tai peruuttaa sen milloin tahansa. FabLab Factory ei ole vastuussa siitä, että tuotetta ei ole saatavilla. Tarjous on voimassa rajoitetusti 30 päivää. Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoittamaton tai se on ehdollinen, siitä ilmoitetaan tarjouksessa erikseen.

4 artikla: Verkko-ostokset

Maksu suoritetaan jollakin tilausprosessin aikana ilmoitetulla maksutavalla.

Maksuehto, jonka kuluessa tilaus on maksettava, on 30 päivää laskun toimittamisesta tai lähettämisestä.

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, lähetys tapahtuu maksun vastaanottamisen jälkeen. Jos maksat pankkisiirrolla, on otettava huomioon 1-3 työpäivän odotusaika.

Ellei asiakas ole esittänyt vastalausetta kirjatulla kirjeellä 7 työpäivän kuluessa laskun vastaanottamisesta, asiakkaan katsotaan hyväksyneen laskun.

FabLab Factory:llä on oikeus kieltäytyä tilauksesta, joka johtuu Asiakkaan vakavasta puutteesta niiden tilausten osalta, joissa Asiakas on mukana.

5 artikla: Sopimuksen toimittaminen ja täytäntöönpano

Toimitus tapahtuu niin kauan kuin varastoja riittää.

FABLAB FACTORY BVBA toteuttaa tilaukset etämyyntisääntöjen mukaisesti vähintään 30 päivän kuluessa. Jos tämä ei ole mahdollista (koska tilattua tuotetta ei ole varastossa tai sitä ei ole enää saatavilla) tai jos se viivästyy muista syistä tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai sitä voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttaja saa 1 kuukauden kuluessa tilauksen tekemisestä tilausviestin, ja tällöin hänellä on oikeus peruuttaa tilaus ilman kuluja ja maksuhäiriömerkintää. tällöin hänellä on oikeus peruuttaa tilaus.

FABLAB FACTORY BVBA:n toimitusvelvollisuus täyttyy, ellei toisin todisteta, heti kun FABLAB FACTORY BVBA:n toimittamat tavarat on kerran tarjottu asiakkaalle. Kotiinkuljetuksen osalta rahdinkuljettajan raportti, jossa ilmoitetaan kieltäytymisestä, toimii täydellisenä todisteena toimitustarjouksesta.

Kaikki verkkosivuilla mainitut ehdot ovat ohjeellisia. Edellä mainituista määräajoista ei siis voida johtaa mitään oikeuksia.

Asiakkaan on ilmoitettava välittömästi FabLab Factory:lle kaikista näkyvistä vaurioista ja/tai tavaran laadullisista puutteista tai muista toimituksen puutteista.

Riski katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy asiakkaalle heti, kun asiakas (tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja) on ottanut tavarat fyysisesti haltuunsa. Riski siirtyy kuitenkin asiakkaalle jo silloin, kun tavara luovutetaan rahdinkuljettajalle, koska toimitamme tavarat vapaasti tehtaalla.

6 artikla: Omistusoikeuden säilyttäminen

Toimitetut tuotteet ovat FabLab Factory:n yksinomaista omaisuutta, kunnes asiakas on suorittanut täyden maksun.

Asiakas sitoutuu tarvittaessa ilmoittamaan kolmansille osapuolille FabLab Fctoryn omistuksenpidätyksestä, esimerkiksi kaikille, jotka takavarikoivat vielä kokonaan maksamattomat tuotteet.

7 artikla: Peruuttamisoikeus

Tämän artiklan määräykset koskevat vain Asiakkaita, jotka kuluttajana ostavat tuotteita verkossa FabLab Factory:ltä.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 kalenteripäivän kuluessa ilman perusteluja.

Peruuttamisaika päättyy 14 kalenteripäivän kuluttua siitä päivästä, jona asiakas tai asiakkaan nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, ottaa tavaran fyysisesti haltuunsa.

Voidakseen käyttää peruuttamisoikeuttaan asiakkaan on ilmoitettava FABLAB FACTORY BVBA:lle, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST, BELGIAN - +32 485 933091 info@fablabfactory.com, yksiselitteisellä ilmoituksella (esim. kirjallisesti postitse tai sähköpostitse) päätöksestään peruuttaa sopimus.

Peruuttamisajan noudattamiseksi asiakkaan on lähetettävä peruuttamisoikeuttaan koskeva ilmoitus ennen peruuttamisajan päättymistä.

Asiakkaan on palautettava tai luovutettava tavarat FABLAB FACTORY BVBA:lle, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST, BELGIA, välittömästi, kuitenkin viimeistään 14 kalenteripäivän kuluessa siitä päivästä, jona hän on ilmoittanut päätöksestään peruuttaa sopimus FABLAB FACTORY BVBA:lle. . Asiakas on ajoissa, jos hän palauttaa tavarat ennen 14 kalenteripäivän määräajan päättymistä.

Asiakas vastaa tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Jos palautetun tuotteen arvo on jollakin tavalla alentunut, FabLab Factory pidättää oikeuden pitää asiakasta vastuullisena ja vaatia vahingonkorvausta tavaran arvon alentumisesta, joka johtuu siitä, että asiakkaan käyttö ylittää sen, mikä on tarpeen tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan toteamiseksi.

Ainoastaan alkuperäispakkauksessa olevat tuotteet, kaikki tarvikkeet, käyttöohjeet ja lasku tai ostotodistus voidaan ottaa takaisin.

Jos asiakas on pyytänyt palvelujen tarjoamisen aloittamista peruuttamisaikana, asiakas maksaa summan, joka on suhteessa siihen aikaan, jolloin hän on ilmoittanut meille, että hän on peruuttanut sopimuksen on toimitettu, sopimuksen täysimääräistä täyttämistä vastaan.

Jos asiakas peruuttaa sopimuksen, FABLAB FACTORY BVBA palauttaa kaikki siihen mennessä saadut maksut, mukaan lukien vakiotoimituskustannukset, asiakkaalle enintään 14 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun FABLAB FACTORY BVBA on saanut tiedon asiakkaan päätöksestä peruuttaa sopimus. Myyntisopimusten tapauksessa FABLAB FACTORY BVBA voi odottaa palautuksen maksamista, kunnes se on saanut kaikki tavarat takaisin tai kunnes asiakas on osoittanut palauttaneensa tavarat, riippuen siitä, kumpi tapahtuu ensin.

Lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että asiakas on valinnut FABLAB FACTORY BVBA:n tarjoamasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan, ei palauteta. FABLAB FACTORY BVBA korvaa asiakkaalle kustannukset samalla maksutavalla, jolla asiakas suoritti alkuperäisen maksutapahtuman, ellei asiakas ole nimenomaisesti sopinut toisin; missään tapauksessa asiakkaalta ei peritä maksua tällaisesta korvauksesta.

Asiakas ei voi käyttää peruuttamisoikeuttaan:

- palvelusopimukset sen jälkeen, kun palvelu on suoritettu kokonaisuudessaan.

- sellaisten tavaroiden tai palvelujen toimittaminen tai tarjoaminen, joiden hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin FabLab Factory ei voi vaikuttaa ja jotka voivat tapahtua peruuttamisajan kuluessa.

- Asiakkaan eritelmien mukaan valmistettujen tai selvästi tietylle henkilölle tarkoitettujen tavaroiden toimittaminen.

- sellaisten tavaroiden toimittaminen, jotka pilaantuvat nopeasti tai joiden säilyvyysaika on rajallinen.

- sellaisten sinetöityjen tavaroiden toimittaminen, jotka eivät sovellu palautettaviksi terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen.

- sellaisten tavaroiden toimittaminen, jotka luonteensa vuoksi sekoittuvat peruuttamattomasti muihin tuotteisiin toimituksen jälkeen.

- sellaisten alkoholijuomien toimittaminen, joiden hinnasta on sovittu myyntisopimusta tehtäessä, mutta jotka voidaan toimittaa vasta 30 päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo riippuu markkinoiden vaihteluista, joihin yritys ei voi vaikuttaa.

- sopimukset, joissa asiakas on nimenomaisesti pyytänyt FabLab Factory:tä vierailemaan hänen luonaan suorittamassa kiireellisiä korjaus- tai huoltotöitä.

- sellaisten sinetöityjen ääni- ja kuvatallenteiden sekä sinetöityjen tietokoneohjelmistojen toimittaminen, joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen.

- sanomalehtien, aikakauslehtien tai aikakauslehtien toimittaminen, lukuun ottamatta näiden julkaisujen tilausta koskevia sopimuksia.

- julkisessa huutokaupassa tehdyt sopimukset.

- muun kuin asumiseen tarkoitetun majoituksen, tavarankuljetuksen, autonvuokrauspalvelujen, ateriapalvelujen ja vapaa-aikaan liittyvien palvelujen tarjoaminen, jos sopimuksissa on sovittu erityisestä suorituspäivästä tai -ajasta.

- sellaisen digitaalisen sisällön toimittaminen, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, jos suoritus on aloitettu asiakkaan nimenomaisella ennakkosuostumuksella ja jos asiakas on tunnustanut, että hän menettää siten peruuttamisoikeutensa (esim. musiikin tai ohjelmistojen lataaminen).

8 artikla: Takuu

Kuluttajansuojasta kulutustavaroiden myynnissä 21. syyskuuta 2004 annetun lain mukaan kuluttajalla on lailliset oikeudet. Tätä lakisääteistä takuuta sovelletaan siitä päivästä alkaen, jona tuote on toimitettu ensimmäiselle omistajalle. Kaupallinen takuu ei vaikuta näihin oikeuksiin.

Takuuseen vetoaminen edellyttää, että asiakas voi esittää ostotodistuksen. Asiakkaita kehotetaan säilyttämään tavaroiden alkuperäiset pakkaukset.

Verkosta ostettujen ja asiakkaan kotiin toimitettujen tuotteiden osalta asiakkaan on otettava yhteyttä FabLab Factory:n asiakaspalveluun ja palautettava tuote FabLab Factory:lle omalla kustannuksellaan.

Kun vika havaitaan, asiakkaan on ilmoitettava siitä FabLab Factory:lle mahdollisimman pian. Asiakkaan on joka tapauksessa ilmoitettava virheestä 2 kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta. Tämän jälkeen oikeus korjaukseen tai vaihtoon raukeaa. (Kaupallinen ja/tai lakisääteinen) takuu ei koskaan koske vikoja, jotka johtuvat tapaturmista, laiminlyönneistä, putoamisista, tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta, johon se on suunniteltu, käyttöohjeiden tai käyttöoppaan noudattamatta jättämisestä, tuotteen säätämisestä tai muuttamisesta, raskaasta käytöstä, huonosta kunnossapidosta tai muusta epänormaalista tai virheellisestä käytöstä.

Vikoja, jotka ilmenevät 6 kuukauden kuluttua ostopäivästä, tarvittaessa toimituspäivästä, ei pidetä piilevinä vikoina, ellei asiakas osoita muuta.

9 artikla: Asiakaspalvelu

FabLab Factory:n asiakaspalvelun tavoittaa puhelinnumerosta +32 479 445858, sähköpostitse osoitteesta support@fablabfactory.com tai postitse osoitteesta FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST, BELGIUM. Mahdolliset valitukset voidaan osoittaa tähän osoitteeseen.

10 artikla: Maksun laiminlyönnistä määrättävät seuraamukset

Rajoittamatta muiden oikeuksien käyttämistä, joita FabLab Factory:llä on, jos maksamatta jättäminen tai maksuviivästys alkaa sopimusrikkomuksen päivämäärästä, asiakas on ipso jure ja ilman erillistä ilmoitusta 15%:n suuruinen korko kuukaudessa maksamattomasta määrästä. Lisäksi Asiakas on lain mukaan velvollinen maksamaan kyseisestä summasta 10%:n kiinteän korvauksen, jonka vähimmäismäärä on 25 euroa laskua kohden.

Rajoittamatta edellä mainittua, FabLab Factory pidättää oikeuden ottaa takaisin tuotteet, joita ei ole maksettu (kokonaan).

11 artikla: Yksityisyyden suoja

Rekisterinpitäjä, FABLAB FACTORY BVBA, noudattaa 8. joulukuuta 1992 annettua Belgian lakia yksityisyyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä.

Antamiasi henkilötietoja käytetään ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin: määritä tarkoitus, jota varten tietoja käsitellään, kuten tehdyn sopimuksen toteuttaminen, tilauksen käsittely, uutiskirjeiden lähettäminen, mainonta ja/tai markkinointitarkoitukset.

Sinulla on laillinen oikeus tarkastaa ja tarvittaessa oikaista henkilötietosi. Henkilöllisyystodistusta vastaan (kopio henkilöllisyystodistuksesta) voit saada maksutta kirjallisen ilmoituksen henkilötiedoistasi kirjallisella, päivättyyn ja allekirjoitettuun pyyntöön osoitteeseen FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST. Tarvittaessa voit myös pyytää korjaamaan virheelliset, puutteelliset tai epäolennaiset tiedot.

Jos tietoja käytetään suoramarkkinointiin: Voit vastustaa maksutta tietojesi käyttöä suoramarkkinointiin. Tätä varten voit aina ottaa yhteyttä FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST.

Käsittelemme tietojasi luottamuksellisina, emmekä luovuta, vuokraa tai myy niitä kolmansille osapuolille.

Asiakas on vastuussa kirjautumistietojensa luottamuksellisuudesta ja salasanansa käytöstä. Salasana tallennetaan salattuna, joten FabLab Factory ei pääse käsiksi salasanaan.

FabLab Factory pitää verkossa (nimettömiä) kävijätilastoja, jotta voidaan nähdä, millä internetsivuilla käydään ja missä määrin.

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta, ota meihin yhteyttä osoitteeseen info@fablabfactory.com.

12 artikla: Evästeiden käyttö

Kun vierailet sivustolla, tietokoneen kiintolevylle voidaan sijoittaa "evästeitä". Eväste on tekstitiedosto, jonka verkkosivuston palvelin sijoittaa tietokoneesi selaimeen tai mobiililaitteeseesi, kun vierailet verkkosivustolla. Evästeiden avulla ei voida tunnistaa henkilöitä, vaan evästeen avulla voidaan tunnistaa vain kone.

Käytämme sekä "ensimmäisen osapuolen evästeitä" että "kolmannen osapuolen evästeitä".

"Ensimmäisen osapuolen evästeet" ovat teknisiä evästeitä, joita vierailtu sivusto itse käyttää ja joiden tarkoituksena on saada sivusto toimimaan optimaalisesti. Esimerkiksi: asetukset, jotka käyttäjä on tehnyt aiempien käyntien aikana sivustolla, tai jopa: esitäytetty lomake, jossa on tietoja, jotka käyttäjä on tehnyt aiempien käyntien aikana.

"Kolmannen osapuolen evästeet" ovat evästeitä, jotka eivät ole peräisin verkkosivustolta itseltään, vaan kolmansilta osapuolilta, esimerkiksi olemassa olevasta markkinointi- tai mainoslisäosasta. Esim. Facebookin tai Google Analyticsin evästeet. Tällaisille evästeille sivuston kävijän on ensin annettava lupa - tämä voidaan tehdä sivuston alareunassa tai yläreunassa olevan palkin kautta, jossa viitataan tähän käytäntöön, mikä ei estä jatkosurffailua sivustolla.

Voit asettaa internet-selaimesi niin, että evästeitä ei hyväksytä, että saat varoituksen, kun eväste asennetaan, tai että evästeet poistetaan kiintolevyltäsi. Voit tehdä tämän selaimesi asetusten kautta (ohjetoiminnon kautta). Ota huomioon, että tietyt graafiset elementit eivät ehkä näy oikein tai että et voi käyttää tiettyjä sovelluksia.

Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt evästeiden käytön.

13 artikla: Pätevyyden loukkaaminen - luopumatta jättäminen

Jos jokin näiden ehtojen määräys julistetaan pätemättömäksi, laittomaksi tai mitättömäksi, se ei vaikuta millään tavalla muiden määräysten pätevyyteen, laillisuuteen ja sovellettavuuteen.

Jos FabLab Factory ei milloinkaan pane täytäntöön tai käytä mitään näissä käyttöehdoissa lueteltuja oikeuksia, sitä ei koskaan pidetä tällaisesta määräyksestä luopumisena eikä se koskaan vaikuta näiden oikeuksien pätevyyteen. 

14 artikla: Ehtojen muuttaminen

Näitä ehtoja täydentävät muut ehdot, joihin nimenomaisesti viitataan, sekä FabLab Factory:n yleiset myyntiehdot. Ristiriitatilanteessa nämä ehdot ovat ensisijaiset.

15 artikla: Todisteet

Asiakas hyväksyy, että sähköinen viestintä ja varmuuskopiot voivat toimia todisteena.

16 artikla: Sovellettava laki - riidat

Sovelletaan Belgian lakia, lukuun ottamatta kansainvälisen yksityisoikeuden määräyksiä sovellettavasta laista ja Wienin kansainvälistä tavarakauppaa koskevaa yleissopimusta. Ellei asiakas ole kuluttaja, ainoastaan Gentin (Belgia) alueen tuomioistuimet ovat toimivaltaisia riitatapauksissa.