Informācija par uzņēmumu

FABLAB FACTORY BVBA

FabLab Factory (tirdzniecības nosaukums)
CAPUCIENENLAAN 88
9300 AALST
BEĻĢIJA

info@fablabfactory.com
+32 485 933091
PVN BE0700541423
RPR DENDERMONDE, BEĻĢIJA

pants: Vispārīgi noteikumi
Uzņēmuma FabLab Factory, a BVBA ar juridisko adresi CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST, BE0700541423, RPR DENDERMONDE, BEĻĢIJA (turpmāk tekstā - "FabLab Factory"), e-komercijas tīmekļa vietne piedāvā saviem klientiem iespēju piedāvāt preces no sava interneta veikala tiešsaistē. iegādāties.
Šie Vispārīgie noteikumi un nosacījumi ("Noteikumi") attiecas uz jebkuru šīs e-komercijas vietnes apmeklētāja ("Klients") veikto pasūtījumu. Veicot pasūtījumu FabLab Factory interneta veikalā, Klientam ir nepārprotami jāpieņem šie Noteikumi, tādējādi piekrītot šo Noteikumu piemērojamībai, izslēdzot visus citus noteikumus. Klienta papildu nosacījumi ir izslēgti, ja vien FabLab Factory tos nav iepriekš rakstiski un nepārprotami pieņēmis.

2. pants: Cena

Visas norādītās cenas ir izteiktas EUR, vienmēr bez PVN un visiem citiem nodokļiem, kas obligāti jāsedz Klientam. [Ja cenu nav iespējams aprēķināt iepriekš, norādiet, kā cena jāaprēķina].

Ja tiek iekasētas piegādes, rezervācijas vai administratīvās izmaksas, tās tiks norādītas atsevišķi. [Šeit vai savā tīmekļa vietnē jums jānorāda visas papildu kravas pārvadāšanas, piegādes vai pasta izmaksas un citas izmaksas, kas būs jāmaksā Klientam. Ja šos maksājumus nevar aprēķināt iepriekš, norādiet, ka šādi papildu maksājumi var būt jāmaksā]. Mūsu licenču un uzturēšanas līgumu cena katru gadu pieaug kopā ar 2%.

Cenas norāde attiecas tikai uz burtiski aprakstītajiem izstrādājumiem. Pievienotās fotogrāfijas ir dekoratīvas, un tajās var būt elementi, kas nav iekļauti cenā.

3. pants: Piedāvājums

Neskatoties uz to, ka tiešsaistes katalogs un e-komercijas tīmekļa vietne tiek veidoti ar vislielāko iespējamo rūpību, ir iespējams, ka sniegtā informācija ir nepilnīga, satur būtiskas kļūdas vai nav aktuāla. Acīmredzamas kļūdas vai neprecizitātes piedāvājumā nav saistošas FabLab Factory. FabLab Factory ir saistošas tikai saistības par sniegtās informācijas precizitāti un pilnīgumu. FabLab Factory nekādā gadījumā nav atbildīgs acīmredzamu materiālo kļūdu, drukas vai drukas kļūdu gadījumā.

Ja Klientam ir specifiski jautājumi, piemēram, par izmēriem, krāsu, pieejamību, piegādes laiku vai piegādes veidu, mēs lūdzam Klientu iepriekš sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

FabLab Factory jebkurā laikā var mainīt vai atsaukt piedāvājumu. FabLab Factory nevar uzņemties atbildību par produkta nepieejamību. Piedāvājuma derīguma termiņš ir ierobežots - 30 dienas. Ja piedāvājumam ir neierobežots derīguma termiņš vai tas ir pakļauts nosacījumiem, tas būs skaidri norādīts piedāvājumā.

4. pants: Pirkumi tiešsaistē

Maksājums tiek veikts, izmantojot vienu no maksājuma metodēm, kas norādītas pasūtīšanas procesā.

Pasūtījuma apmaksas termiņš ir 30 dienas pēc piegādes vai rēķina nosūtīšanas.

Ja vien rakstiski nav panākta cita vienošanās, sūtījums tiks veikts pēc maksājuma saņemšanas. Ja izvēlaties maksāt ar bankas pārskaitījumu, ir jāņem vērā 1 līdz 3 darba dienu gaidīšanas periods.

Ja 7 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas klients neiesniedz protestu ierakstītā vēstulē, rēķins tiek uzskatīts par pieņemtu.

FabLab Factory ir tiesības atteikt pasūtījumu nopietnu Klienta trūkumu dēļ attiecībā uz pasūtījumiem, kuros Klients ir iesaistīts.

5. pants: Līguma piegāde un izpilde

Piegāde notiek līdz krājumu beigām.

Distances pārdošanas noteikumu ietvaros FABLAB FACTORY BVBA izpildīs pasūtījumus vismaz 30 dienu laikā. Ja tas nav iespējams (jo pasūtītais nav noliktavā vai vairs nav pieejams), vai ir aizkavēšanās citu iemeslu dēļ, vai pasūtījumu nevar izpildīt vai izpilda tikai daļēji, patērētājs 1 mēneša laikā pēc pasūtījuma veikšanas saņems paziņojumu par pasūtījumu, un tādā gadījumā viņam ir tiesības atcelt pasūtījumu bez izmaksām un paziņojuma par saistību neizpildi.

FABLAB FACTORY BVBA piegādes saistības tiks izpildītas, ja nav pierādījumu par pretējo, tiklīdz FABLAB FACTORY BVBA piegādātās preces ir vienreiz piedāvātas klientam. Attiecībā uz piegādi uz mājām pārvadātāja ziņojums, kurā apgalvots, ka ir atteikts pieņemšana, kalpo kā pilnīgs piegādes piedāvājuma pierādījums.

Visi tīmekļa vietnē norādītie noteikumi ir orientējoši. Tāpēc no iepriekš minētajiem termiņiem nevar izrietēt nekādas tiesības.

Par jebkādiem redzamiem preces bojājumiem un/vai kvalitātes trūkumiem vai citiem piegādes trūkumiem Klientam nekavējoties jāziņo FabLab Factory.

Zaudējuma vai bojājuma risks pāriet uz Klientu, tiklīdz viņš (vai viņa norādīta trešā persona, kas nav pārvadātājs) ir fiziski pārņēmis preces savā īpašumā. Tomēr risks pāriet uz Klientu jau piegādes brīdī pārvadātājam, jo mēs piegādājam preces Ex Works.

6. pants: Īpašumtiesību saglabāšana

Piegādātās preces paliek FabLab Factory ekskluzīvs īpašums līdz brīdim, kad Klients veic pilnu apmaksu.

Klients apņemas nepieciešamības gadījumā informēt trešās personas par FabLab Fctory īpašumtiesību saglabāšanu, piemēram, ikvienu, kas varētu atsavināt preces, par kurām vēl nav pilnībā samaksāts.

7. pants: Atteikuma tiesības

Šī panta noteikumi attiecas tikai uz Klientiem, kuri kā patērētāji iegādājas preces tiešsaistē no FabLab Factory.

Klientam ir tiesības atteikties no līguma 14 kalendāro dienu laikā, nenorādot iemeslus.

Atteikuma termiņš beidzas 14 kalendārās dienas pēc dienas, kad Klients vai Klienta norādīta trešā persona, kas nav pārvadātājs, fiziski pārņem preci savā īpašumā.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Klientam par savu lēmumu atteikties no līguma jāpaziņo FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST, BEĻĢIJA - +32 485 933091 info@fablabfactory.com ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, rakstiski pa pastu vai e-pastu).

Lai ievērotu atteikuma termiņu, Klientam ir jānosūta paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa beigām.

Pircējam ir nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā pēc dienas, kad viņš ir paziņojis FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST, BEĻĢIJA, par savu lēmumu atteikties no līguma, jāatdod vai jānodod preces atpakaļ FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST, BEĻĢIJA. . Klients ir savlaicīgs, ja viņš atgriež preces pirms 14 kalendāro dienu termiņa beigām.

Preču atpakaļnosūtīšanas tiešās izmaksas sedz Klients. Ja atgrieztā prece jebkādā veidā ir vērtības samazinājums, FabLab Factory patur tiesības saukt klientu pie atbildības un pieprasīt zaudējumu atlīdzību par jebkādu preces vērtības samazinājumu, kas radies, klientam lietojot preci, pārsniedzot to, kas nepieciešams, lai noteiktu preces raksturu, īpašības un darbību.

Atpakaļ var ņemt tikai tās preces, kas ir oriģinālajā iepakojumā, kopā ar visiem piederumiem, lietošanas instrukciju un rēķinu vai pirkumu apliecinošu dokumentu.

Ja klients ir pieprasījis uzsākt pakalpojumu sniegšanu atteikuma termiņa laikā, klients samaksās summu proporcionāli laikam, kad viņš ir paziņojis mums, ka ir atteicies no līguma, ir piegādāts, pret pilnu līguma izpildi.

Ja Klients atceļ līgumu, FABLAB FACTORY BVBA atmaksā Klientam visus līdz tam brīdim saņemtos maksājumus, ieskaitot standarta piegādes izmaksas, ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad FABLAB FACTORY BVBA ir informēta par Klienta lēmumu atcelt līgumu. Pārdošanas līgumu gadījumā FABLAB FACTORY BVBA var nogaidīt ar atmaksu, līdz tā ir saņēmusi atpakaļ visas preces vai līdz brīdim, kad Klients ir pierādījis, ka ir atgriezis preces, atkarībā no tā, kas notiek vispirms.

Jebkuras papildu izmaksas, kas radušās, Klientam izvēloties citu piegādes veidu, nevis FABLAB FACTORY BVBA piedāvāto standarta piegādes veidu, netiek atmaksātas. FABLAB FACTORY BVBA atmaksā Klientam, izmantojot to pašu maksājumu veidu, ar kuru Klients veica sākotnējo darījumu, ja vien Klients nav skaidri vienojies citādi; jebkurā gadījumā par šādu atmaksu Klientam netiks iekasēta samaksa.

Klients nevar izmantot atteikuma tiesības par:

- pakalpojumu līgumiem pēc pilnīgas pakalpojumu izpildes.

- preču vai pakalpojumu piegāde vai sniegšana, kuru cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, kuras FabLab Factory nevar ietekmēt un kuras var notikt atteikuma termiņa laikā.

- tādu preču piegāde, kas ražotas saskaņā ar Pasūtītāja specifikācijām vai ir skaidri paredzētas konkrētai personai.

- tādu preču piegāde, kas ātri bojājas vai kuru derīguma termiņš ir ierobežots.

- tādu aizzīmogotu preču piegāde, kuras nav piemērotas atpakaļnosūtīšanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuru plomba pēc piegādes ir bojāta.

- tādu preču piegādi, kuras pēc to būtības pēc piegādes neatgriezeniski sajauc ar citiem produktiem.

- alkoholisko dzērienu piegāde, par kuru cenu ir panākta vienošanās, noslēdzot pārdošanas līgumu, bet kuru piegāde var notikt tikai pēc 30 dienām un kuru faktiskā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras uzņēmums nevar ietekmēt.

- līgumi, kuros Klients ir īpaši lūdzis FabLab Factory viņu apmeklēt, lai veiktu steidzamus remontdarbus vai apkopi.

- aizzīmogotu audio un video ierakstu un aizzīmogotu datoru programmatūru piegāde, kuru zīmogs pēc piegādes ir noņemts.

- laikrakstu, žurnālu vai žurnālu piegāde, izņemot līgumus par šādu izdevumu abonēšanu.

- publiskā izsolē noslēgtie līgumi.

- izmitināšanas pakalpojumu, kas nav dzīvošanai, preču pārvadāšanas, automašīnu nomas, ēdināšanas un ar atpūtu saistītu pakalpojumu sniegšana, ja līgumos ir paredzēts konkrēts izpildes datums vai termiņš.

- digitālā satura piegāde, kas netiek piegādāts materiālā datu nesējā, ja izpilde ir sākta ar skaidru iepriekšēju Klienta piekrišanu un ja Klients ir atzinis, ka tādējādi viņš zaudē atteikuma tiesības (piemēram, mūzikas, programmatūras lejupielāde).

8. pants: Garantija

Saskaņā ar 2004. gada 21. septembra likumu par patērētāju aizsardzību, pārdodot patēriņa preces, patērētājam ir likumīgas tiesības. Šī juridiskā garantija ir spēkā no piegādes dienas pirmajam īpašniekam. Jebkura komercgarantija neietekmē šīs tiesības.

Lai izmantotu garantiju, Klientam jāspēj uzrādīt pirkumu apliecinošs dokuments. Klientiem ieteicams saglabāt preču oriģinālo iepakojumu.

Attiecībā uz precēm, kas iegādātas tiešsaistē un nogādātas Klienta mājās, Klientam jāsazinās ar FabLab Factory klientu apkalpošanas dienestu un prece uz sava rēķina jānosūta atpakaļ FabLab Factory.

Ja tiek konstatēts defekts, Klientam pēc iespējas ātrāk jāinformē FabLab Factory. Jebkurā gadījumā Klientam par defektiem jāziņo divu mēnešu laikā pēc to konstatēšanas. Pēc tam visas tiesības uz remontu vai nomaiņu zaudē spēku. (Komerciālā un/vai juridiskā) garantija nekad neattiecas uz defektiem, kas radušies nelaimes gadījumu, neuzmanības, kritienu, izstrādājuma lietošanas pretēji paredzētajam mērķim, lietošanas instrukcijas vai rokasgrāmatas neievērošanas, izstrādājuma regulēšanas vai pārveidošanas, smagnējas lietošanas, sliktas apkopes vai jebkādas citas neparastas vai nepareizas lietošanas rezultātā.

Defektus, kas izpaužas pēc 6 mēnešu perioda pēc pirkuma datuma, ja nepieciešams, piegādes, neuzskata par slēptiem defektiem, ja vien Klients nepierāda pretējo.

9. pants: Klientu apkalpošana

Ar FabLab Factory klientu apkalpošanas dienestu var sazināties pa tālruni +32 479 445858, pa e-pastu support@fablabfactory.com vai pa pastu uz šādu adresi FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENENENLAAN 88, 9300 AALST, BELGIUM. Jebkuras sūdzības var sūtīt uz šo adresi.

10. pants: Sankcijas par nemaksāšanu

Neierobežojot citu FabLab Factory tiesību īstenošanu, nemaksāšanas vai novēlota maksājuma gadījumā, sākot no līguma pārkāpuma dienas, klients ipso jure un bez iepriekšēja brīdinājuma maksā procentus 15% mēnesī par nesamaksāto summu. Turklāt Klientam ir juridisks pienākums samaksāt fiksētu kompensāciju 10% apmērā no attiecīgās summas, kuras minimālais apmērs ir 25 euro par katru rēķinu.

Neskarot iepriekš minēto, FabLab Factory patur tiesības pieņemt atpakaļ preces, par kurām nav samaksāts (pilnā apmērā).

11. pants: Privātums

Pārzinis, FABLAB FACTORY BVBA, ievēro Beļģijas 1992. gada 8. decembra likumu par privātuma aizsardzību, apstrādājot personas datus.

Jūsu sniegtie personas dati tiks izmantoti tikai šādiem nolūkiem: norādiet nolūku, kādam dati tiek apstrādāti, piemēram, noslēgtā līguma izpildei, pasūtījuma apstrādei, jaunumu biļetenu nosūtīšanai, reklāmas un/vai mārketinga nolūkiem.

Jums ir likumīgas tiesības pārbaudīt un vajadzības gadījumā labot savus personas datus. Uzrādot personu apliecinošu dokumentu (personas apliecības kopiju), jūs varat bez maksas saņemt rakstisku paziņojumu par saviem personas datiem, nosūtot rakstisku, datētu un parakstītu pieprasījumu uz adresi FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENENLAAN 88, 9300 AALST. Vajadzības gadījumā varat arī lūgt labot nepareizus, nepilnīgus vai neatbilstošus datus.

Ja dati tiek izmantoti tiešajai tirdzniecībai: Jūs varat bez maksas iebilst pret savu datu izmantošanu tiešajai tirgvedībai. Šajā nolūkā jūs vienmēr varat sazināties ar FABLAB FACTORY BVBA, CAPUCIENENENLAAN 88, 9300 AALST.

Mēs uzskatām jūsu datus par konfidenciālu informāciju un nenododam, neizīrējam vai nepārdodam tos trešām personām.

Klients ir atbildīgs par savas pieteikšanās informācijas konfidencialitāti un paroles izmantošanu. Jūsu parole tiek saglabāta šifrētā veidā, tāpēc FabLab Factory nav piekļuves jūsu parolei.

FabLab Factory uztur tiešsaistes (anonīmu) apmeklētāju statistiku, lai redzētu, kuras interneta vietnes lapas tiek apmeklētas un cik lielā mērā.

Ja jums ir kādi jautājumi par šo konfidencialitātes paziņojumu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz info@fablabfactory.com.

12. pants: Sīkdatņu izmantošana

Vietnes apmeklējuma laikā jūsu datora cietajā diskā var tikt ievietotas sīkdatnes. Sīkfails ir teksta fails, ko tīmekļa vietnes serveris ievieto jūsu datora pārlūkprogrammā vai mobilajā ierīcē, kad apmeklējat tīmekļa vietni. Sīkfailus nevar izmantot, lai identificētu personas, ar sīkfailu var identificēt tikai ierīci.

Mēs izmantojam gan "pirmās puses sīkfailus", gan "trešo pušu sīkfailus".

"Pirmās puses sīkfaili" ir tehniski sīkfaili, kurus izmanto pati apmeklētā vietne un kuru mērķis ir nodrošināt optimālu vietnes darbību. Piemēram: iestatījumi, ko lietotājs ir veicis iepriekšējo vietnes apmeklējumu laikā, vai pat: iepriekš aizpildīta veidlapa ar datiem, ko lietotājs ir veicis iepriekšējo apmeklējumu laikā.

"Trešo pušu sīkfaili" ir sīkfaili, kurus nesūta pati tīmekļa vietne, bet trešās puses, piemēram, esošs mārketinga vai reklāmas spraudnis. Piemēram, Facebook vai Google Analytics sīkdatnes. Šādu sīkfailu izmantošanai vietnes apmeklētājam vispirms ir jāsniedz atļauja - to var izdarīt, izmantojot joslu vietnes apakšdaļā vai augšdaļā, ar atsauci uz šo politiku, kas neliedz turpināt sērfošanu vietnē.

Jūs varat iestatīt savu interneta pārlūkprogrammu tā, lai sīkfaili netiktu pieņemti, lai jūs saņemtu brīdinājumu par sīkfaila instalēšanu vai lai sīkfaili pēc tam tiktu dzēsti no jūsu cietā diska. To var izdarīt pārlūkprogrammas iestatījumos (izmantojot palīdzības funkciju). Ņemiet vērā, ka daži grafiskie elementi var netikt pareizi attēloti vai ka nevarēsiet izmantot noteiktas lietojumprogrammas.

Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai.

13. pants: Spēkā esamības pārkāpums - neatteikšanās no līguma

Ja kāds no šo Noteikumu noteikumiem tiek atzīts par spēkā neesošu, nelikumīgu vai spēkā neesošu, tas nekādā veidā neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību, likumību un piemērojamību.

Tas, ka FabLab Factory jebkurā brīdī neievieš vai neizmanto kādu no šajos Noteikumos un nosacījumos minētajām tiesībām, nekad netiks uzskatīts par atteikšanos no šāda noteikuma un neietekmēs šo tiesību spēkā esamību. 

14. pants: Nosacījumu maiņa

Šos Noteikumus papildina citi noteikumi, uz kuriem ir skaidra atsauce, un FabLab Factory vispārējie pārdošanas noteikumi. Pretrunu gadījumā noteicošie ir šie Noteikumi un nosacījumi.

15. pants: Pierādījumi

Klients piekrīt, ka elektroniskā saziņa un rezerves kopijas var kalpot kā pierādījumi.

16. pants: Piemērojamie tiesību akti - strīdi

Piemēro Beļģijas tiesību aktus, izņemot starptautisko privāttiesību noteikumus attiecībā uz piemērojamiem tiesību aktiem un izņemot Vīnes Konvenciju par starptautisko preču pārdošanu. Ja vien klients nav patērētājs, strīdu gadījumā jurisdikcija ir tikai Gentes (Beļģija) apgabala tiesām.